املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ولنجک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92404تهرانولنجکآپارتمانفروش1488,108,0001,200,000,0001395/09/15
92405تهرانولنجکآپارتمانفروش10816,500,0001,782,000,0001395/09/15
92276تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره17013,000,000100,000,0001395/09/14
92274تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/09/14
92130تهرانولنجکآپارتمانفروش18714,000,0002,618,000,0001395/09/13
92010تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1203,200,00030,000,0001395/09/11
88502تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/09/09
91908تهرانولنجکآپارتمانفروش12016,500,0001,963,500,0001395/09/09
91909تهرانولنجکآپارتمانفروش1081,782,000,0001395/09/09
91907تهرانولنجکآپارتمانفروش36016,500,0001395/09/09
90942تهرانولنجکآپارتمانرهن145280,000,0001395/09/07
91856تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره17510,000,000100,000,0001395/09/07
91676تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1123,800,00050,000,0001395/09/05
91613تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00040,000,0001395/09/03
91509تهرانولنجکآپارتمانفروش13411,000,0001,474,000,0001395/09/03
91508تهرانولنجکآپارتمانفروش40010,500,0004,200,000,0001395/09/03
91507تهرانولنجکآپارتمانفروش14918,900,0002,816,000,0001395/09/03
91506تهرانولنجکآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001395/09/03
90363تهرانولنجکمستغلاتفروش2406,000,0001,440,000,0001395/09/02
91117تهرانولنجکآپارتمانفروش18016,500,0002,640,000,0001395/08/29
91116تهرانولنجکآپارتمانفروش11312,500,0001,412,500,0001395/08/29
91115تهرانولنجکآپارتمانفروش14312,500,0001,787,500,0001395/08/29
90943تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره962,000,000160,000,0001395/08/26
90941تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره11210,000,00010,000,0001395/08/26
90757تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1306,000,00020,000,0001395/08/25
90756تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1625,500,00060,000,0001395/08/25
90755تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1308,000,000100,000,0001395/08/25
90622تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره753,500,00050,000,0001395/08/24
90621تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1344,000,000100,000,0001395/08/24
90408تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1103,200,00020,000,0001395/08/23
Page top