املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ولنجک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93919تهرانولنجکآپارتمانفروش40013,500,0005,400,000,0001395/09/30
93917تهرانولنجکآپارتمانفروش11112,162,0001,350,000,0001395/09/30
93880تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1014,000,000150,000,0001395/09/29
93882تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره15012,000,00050,000,0001395/09/29
93715تهرانولنجکآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395/09/28
93714تهرانولنجکآپارتمانفروش12210,500,0001,281,000,0001395/09/28
93652تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00060,000,0001395/09/25
93617تهرانولنجک - فردهاآپارتمانرهن و اجاره1262,200,000150,000,0001395/09/24
93565تهرانولنجکآپارتمانفروش1048,173,000850,000,0001395/09/24
93564تهرانولنجک - فرد هاآپارتمانفروش42013,500,0001395/09/24
93485تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1406,000,000100,000,0001395/09/23
93484تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1106,500,000100,000,0001395/09/23
93483تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1152,100,000100,000,0001395/09/23
93159تهرانولنجکآپارتمانرهن205450,000,0001395/09/21
93158تهرانولنجکآپارتمانرهن140230,000,0001395/09/21
93128تهرانولنجکآپارتمانفروش25425,000,0006,000,000,0001395/09/21
93004تهرانثاراللهآپارتمانرهن و اجاره904,500,00040,000,0001395/09/18
93005تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1209,000,00010,000,0001395/09/18
92828تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1756,000,000150,000,0001395/09/17
92826تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1406,000,00070,000,0001395/09/17
88080تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/09/16
86616تهرانولنجکآپارتمانرهن4202,100,000,0001395/09/16
92708تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره60015,000,000200,000,0001395/09/16
92611تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00080,000,0001395/09/16
89677تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1656,500,000150,000,0001395/09/16
92603تهرانولنجکآپارتمانفروش1488,108,0001,200,000,0001395/09/16
92601تهرانولنجککلنگیفروش80120,000,000,0001395/09/16
92602تهرانولنجکآپارتمانفروش10816,500,0001,782,000,0001395/09/16
92600تهرانولنجکآپارتمانفروش12016,500,0001,963,500,0001395/09/16
92403تهرانولنجککلنگیفروش1,00018,000,0001395/09/15
Page top