املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک ولنجک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
67771تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش20912,000,0002,508,000,0001394-11-12
67777تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001394-11-12
67287تهرانولنجکآپارتمانفروش25024,000,0006,000,000,0001394-11-07
67289تهرانولنجک - فردهاآپارتمانفروش1351,500,000,0001394-11-07
67299تهرانولنجککلنگیفروش44019,000,0003,800,000,0001394-11-07
67313تهرانولنجکآپارتمانفروش20523,000,0004,715,000,0001394-11-07
67029تهرانولنجکآپارتمانفروش25024,000,0006,000,000,0001394-11-05
67038تهرانولنجکآپارتمانفروش21622,000,0004,752,000,0001394-11-05
66633تهرانولنجکآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394-11-01
66634تهرانولنجکآپارتمانفروش22015,454,0003,400,000,0001394-11-01
66691تهرانولنجکآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-11-01
66349تهرانولنجک - فردهاکلنگیفروش61232,000,00010,560,000,0001394-10-26
66350تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13712,500,0001,725,000,0001394-10-26
66365تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانفروش13015,500,0002,015,000,0001394-10-26
65866تهرانولنجکآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001394-10-21
65874تهرانولنجکآپارتمانفروش13812,500,0001,725,000,0001394-10-21
65514تهرانولنجکآپارتمانفروش20510,000,0002,050,000,0001394-10-16
65547تهرانولنجکآپارتمانفروش928,000,000736,000,0001394-10-16
65363تهرانولنجکآپارتمانفروش45026,000,00015,600,000,0001394-10-15
65367تهرانولنجکآپارتمانفروش13511,300,0001,525,500,0001394-10-15
65380تهرانولنجکآپارتمانفروش29014,500,0004,205,000,0001394-10-15
65088تهرانولنجکآپارتمانفروش27323,000,0006,279,000,0001394-10-13
65115تهرانولنجکآپارتمانفروش13915,827,0002,200,000,0001394-10-13
65118تهرانولنجکآپارتمانفروش12511,500,0001,437,500,0001394-10-13
64863تهرانولنجکآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-10-10
Page top