املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
88191تهراننیاورانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/08/03
88190تهراننیاورانآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395/08/03
88194تهرانکاخ نیاورانآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001395/08/03
88195تهرانمنظریهآپارتمانفروش17511,500,0003,070,500,0001395/08/03
88074تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,500,000,0001395/08/02
88070تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره3009,500,000250,000,0001395/08/02
88071تهرانبوکاناداریرهن و اجاره1055,500,00050,000,0001395/08/02
88068تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1305,000,000150,000,0001395/08/02
88069تهرانکاشانکمغازهرهن و اجاره17065,000,000600,000,0001395/08/02
87803تهراننیاورانآپارتمانفروش22511,000,0002,475,000,0001395/07/28
87804تهراننیاوران مستغلاتفروش16014,000,0001395/07/28
87802تهراننیاورانآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001395/07/28
87463تهراننیاورانمستغلاترهن و اجاره60030,000,000200,000,0001395/07/25
87361تهراننیاورانآپارتمانفروش21712,500,0002,712,500,0001395/07/25
87360تهراننیاورانآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001395/07/25
87362تهرانمنظریهآپارتمانفروش60030,000,0001395/07/25
86437تهراننیاورانآپارتمانفروش786,000,000468,000,0001395/07/11
86438تهراننیاورانآپارتمانفروش818,705,000705,000,0001395/07/11
86439تهراننیاورانآپارتمانفروش22813,000,0001395/07/11
85775تهراننیاوران - بوکانآپارتمانفروش857,000,000598,000,0001395/07/03
85323تهراننیاورانآپارتمانفروش14212,500,0001,775,000,0001395/06/28
85322تهراننیاورانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/06/28
85321تهراننیاورانآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001395/06/28
85320تهراننیاورانآپارتمانفروش1248,600,0001,066,400,0001395/06/28
85277تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001395/06/27
Page top