املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
91805تهراننیاوراناداریرهن و اجاره954,500,00040,000,0001395/09/07
91734تهراننیاورانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/09/06
91733تهراننیاورانآپارتمانفروش18013,500,0002,430,000,0001395/09/06
91732تهراننیاورانآپارتمانفروش11611,200,0001,299,200,0001395/09/06
91675تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/09/05
91674تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/09/05
91673تهراننیاوراناداریرهن و اجاره813,500,00010,000,0001395/09/05
91616تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/09/03
91615تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره30018,000,000200,000,0001395/09/03
91614تهراننیاورانآپارتمانرهن130350,000,0001395/09/03
91513تهراننیاورانآپارتمانفروش666,500,000429,000,0001395/09/03
91512تهراننیاورانآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/09/03
91510تهراننیاورانآپارتمانفروش13018,500,0002,405,000,0001395/09/03
91514تهرانجمشیدیهمستغلاتفروش861,500,000,0001395/09/03
91460تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000200,000,0001395/09/02
91217تهراننیاورانمستغلاترهن و اجاره31025,000,000200,000,0001395/09/01
91220تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00050,000,0001395/09/01
91216تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره26515,000,000250,000,0001395/09/01
91219تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره88900,00070,000,0001395/09/01
91218تهرانکاشانکمستغلاتفروش175کارشناسیکارشناسی1395/08/30
91114تهراننیاوران آپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001395/08/29
91087تهراننیاورانآپارتمانمعاوضه14011,500,0001,610,000,0001395/08/28
91088تهراننیاورانآپارتمانفروش14011,500,0001,610,000,0001395/08/28
90944تهرانمنطریهآپارتمانرهن و اجاره1905,500,00050,000,0001395/08/26
90787تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1301,000,000200,000,0001395/08/25
Page top