املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92268تهراننیاورانآپارتمانرهن85150,000,0001395/09/14
92129تهراننیاورانآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001395/09/13
92128تهراننیاورانآپارتمانفروش12512,500,0001,562,500,0001395/09/13
92127تهراننیاورانآپارتمانفروش18010,800,0001,944,000,0001395/09/13
91019تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره492,500,00020,000,0001395/09/09
91912تهراننیاورانآپارتمانفروش726,600,000475,200,0001395/09/09
91910تهراننیاورانآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395/09/09
88075تهران نیاورانمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/09/07
91857تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1956,000,000300,000,0001395/09/07
91805تهراننیاوراناداریرهن و اجاره954,500,00040,000,0001395/09/07
91734تهراننیاورانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/09/06
91733تهراننیاورانآپارتمانفروش18013,500,0002,430,000,0001395/09/06
91732تهراننیاورانآپارتمانفروش11611,200,0001,299,200,0001395/09/06
91675تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/09/05
91674تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/09/05
91673تهراننیاوراناداریرهن و اجاره813,500,00010,000,0001395/09/05
91616تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/09/03
91615تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره30018,000,000200,000,0001395/09/03
91614تهراننیاورانآپارتمانرهن130350,000,0001395/09/03
91513تهراننیاورانآپارتمانفروش666,500,000429,000,0001395/09/03
91512تهراننیاورانآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/09/03
91510تهراننیاورانآپارتمانفروش13018,500,0002,405,000,0001395/09/03
91514تهرانجمشیدیهمستغلاتفروش861,500,000,0001395/09/03
91460تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000200,000,0001395/09/02
91217تهراننیاورانمستغلاترهن و اجاره31025,000,000200,000,0001395/09/01
91220تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00050,000,0001395/09/01
91216تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره26515,000,000250,000,0001395/09/01
91219تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره88900,00070,000,0001395/09/01
91218تهرانکاشانکمستغلاتفروش175کارشناسیکارشناسی1395/08/30
91114تهراننیاوران آپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001395/08/29
Page top