املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92995تهراننیاورانآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001395/09/18
92994تهرانجمال آبادآپارتمانفروش18810,000,0001,880,000,0001395/09/18
91018تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره30023,000,000200,000,0001395/09/16
92613تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1365,300,00050,000,0001395/09/16
92617تهراننیاورانآپارتمانرهن255450,000,0001395/09/16
92599تهراننیاورانآپارتمانفروش1248,600,0001,066,400,0001395/09/16
92598تهراننیاورانمستغلاتفروش50020,000,0001395/09/16
92597تهراننیاورانآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001395/09/16
92463تهراننیاوراناداریرهن و اجاره10210,000,00070,000,0001395/09/15
92459تهراننیاوراناداریرهن و اجاره808,000,000100,000,0001395/09/15
92461تهرانپور ابتهاجاداریرهن75200,000,0001395/09/15
92458تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,0009,000,000,0001395/09/15
92402تهراننیاورانآپارتمانفروش726,600,000475,200,0001395/09/15
92272تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره974,800,00040,000,0001395/09/14
92270تهراننیاورانآپارتمانرهن100200,000,0001395/09/14
92268تهراننیاورانآپارتمانرهن85150,000,0001395/09/14
92129تهراننیاورانآپارتمانفروش28012,000,0003,360,000,0001395/09/13
92128تهراننیاورانآپارتمانفروش12512,500,0001,562,500,0001395/09/13
92127تهراننیاورانآپارتمانفروش18010,800,0001,944,000,0001395/09/13
91019تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره492,500,00020,000,0001395/09/09
91912تهراننیاورانآپارتمانفروش726,600,000475,200,0001395/09/09
91910تهراننیاورانآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395/09/09
88075تهران نیاورانمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/09/07
91857تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1956,000,000300,000,0001395/09/07
91805تهراننیاوراناداریرهن و اجاره954,500,00040,000,0001395/09/07
Page top