املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93168تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره1304,000,000100,000,0001395/09/21
93161تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2037,000,00070,000,0001395/09/21
93169تهراننیاوراناداریرهن و اجاره766,000,00030,000,0001395/09/21
93166تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره901,800,00050,000,0001395/09/21
93165تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1304,500,000150,000,0001395/09/21
93163تهرانصادقی قمیآپارتمانرهن و اجاره1908,500,000200,000,0001395/09/21
93127تهراننیاورانآپارتمانفروش1968,800,0001,724,800,0001395/09/21
93126تهراننیاورانآپارتمانفروش17018,000,0001395/09/21
93125تهرانجمشیدیه آپارتمانفروش19810,300,0002,039,400,0001395/09/21
93124تهراننیاورانآپارتمانفروش16211,500,0001,863,000,0001395/09/21
93057تهراننیاورانآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001395/09/20
93058تهراننیاورانآپارتمانفروش1248,600,0001,066,400,0001395/09/20
93006تهراننیاوراناداریرهن و اجاره1808,000,00040,000,0001395/09/18
93007تهرانجمال آبادآپارتمانرهن188500,000,0001395/09/18
92996تهراننیاورانآپارتمانفروش22813,500,0003,078,000,0001395/09/18
92995تهراننیاورانآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001395/09/18
92994تهرانجمال آبادآپارتمانفروش18810,000,0001,880,000,0001395/09/18
91018تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره30023,000,000200,000,0001395/09/16
92613تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1365,300,00050,000,0001395/09/16
92617تهراننیاورانآپارتمانرهن255450,000,0001395/09/16
92599تهراننیاورانآپارتمانفروش1248,600,0001,066,400,0001395/09/16
92598تهراننیاورانمستغلاتفروش50020,000,0001395/09/16
92597تهراننیاورانآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001395/09/16
92463تهراننیاوراناداریرهن و اجاره10210,000,00070,000,0001395/09/15
92459تهراننیاوراناداریرهن و اجاره808,000,000100,000,0001395/09/15
92461تهرانپور ابتهاجاداریرهن75200,000,0001395/09/15
92458تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,0009,000,000,0001395/09/15
92402تهراننیاورانآپارتمانفروش726,600,000475,200,0001395/09/15
92272تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره974,800,00040,000,0001395/09/14
92270تهراننیاورانآپارتمانرهن100200,000,0001395/09/14
Page top