املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28956تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش621کارشناسیکارشناسی1393-10-01
28563تهراننیاورانآپارتمانفروش9311,500,0001,069,500,0001393-09-27
28564تهراننیاورانآپارتمانفروش1247,200,000892,800,0001393-09-27
28592تهراننیاورانآپارتمانفروش779,500,000731,500,0001393-09-27
28606تهراننیاورانآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001393-09-27
28036تهراننیاورانآپارتمانفروش548,500,000459,000,0001393-09-23
28045تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش12712,000,0001,524,000,0001393-09-23
28058تهراننیاورانآپارتمانفروش1289,800,0001,254,400,0001393-09-23
28167تهراننیاورانآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001393-09-23
28168تهراننیاوران - مژدهاداریفروش11514,500,0001,667,500,0001393-09-23
28207تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001393-09-23
28216تهراننیاورانآپارتمانفروش38020,000,0001393-09-23
27747تهراننیاورانآپارتمانفروش12014,500,0001,740,000,0001393-09-19
27748تهراننیاورانآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393-09-19
27762تهراننیاورانآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001393-09-19
26176تهراننیاورانآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001393-09-01
26199تهراننیاورانآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393-09-01
26205تهراننیاورانآپارتمانفروش11514,500,0001,667,500,0001393-09-01
26228تهراننیاورانآپارتمانفروش2128,500,0001,802,000,0001393-09-01
26299تهراننیاورانآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393-09-01
24912تهراننیاورانکلنگیفروش10314,000,0001,442,000,0001393-08-21
24913تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393-08-21
24943تهراننیاورانکلنگیفروش21011,900,0001393-08-21
24966تهراننیاورانآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001393-08-21
24359تهراننیاورانکلنگیفروش37130,000,00011,130,000,0001393-08-18
24385تهراننیاورانآپارتمانفروش20012,500,0002,500,000,0001393-08-18
24418تهراننیاورانآپارتمانفروش11811,865,0001,400,000,0001393-08-18
20949تهراننیاورانکلنگیفروش1,00040,000,0001,600,000,0001393-08-15
23405تهراننیاوران آپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001393-08-07
15927تهراننیاورانآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001393-07-30
Page top