املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94010تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1355,500,00050,000,0001395/09/30
94008تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره1304,000,000200,000,0001395/09/30
94009تهرانکاشانکمستغلاترهن400700,000,0001395/09/30
93916تهراننیاورانآپارتمانفروش2149,500,0002,033,000,0001395/09/30
93915تهراننیاورانآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001395/09/30
93914تهراننیاورانآپارتمانفروش22714,000,0003,178,000,0001395/09/30
93889تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن280800,000,0001395/09/29
93713تهراننیاورانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/09/28
93711تهراننیاورانآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001395/09/28
93712تهراننیاورانآپارتمانفروش17018,000,0001395/09/28
93710تهراننیاورانآپارتمانفروش24011,000,0001395/09/28
93688تهراننیاورانکلنگیفروش57622,000,0001395/09/26
93653تهراننیاورانآپارتمانرهن150320,000,0001395/09/25
93621تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2856,000,000250,000,0001395/09/24
93622تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/09/24
93620تهراننیاوراناداریرهن و اجاره1205,500,00050,000,0001395/09/24
93619تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره5010,000,000200,000,0001395/09/24
93618تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1476,000,00060,000,0001395/09/24
86380تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره8015,000,000500,000,0001395/09/24
93563تهراننیاورانکلنگیفروش90025,000,0001395/09/24
93562تهراننیاورانآپارتمانفروش14513,500,0001,957,500,0001395/09/24
93561تهرانمنظریه آپارتمانفروش13010,500,0001,365,000,0001395/09/24
93560تهراننیاورانآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001395/09/24
93559تهران جمال آبادآپارتمانفروش1919,000,0001,719,000,0001395/09/24
93481تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1203,750,00050,000,0001395/09/23
93480تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره300کارشناسیکارشناسی1395/09/23
93367تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره703,500,00030,000,0001395/09/22
93366تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/09/22
93363تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/09/22
93172تهراننیاورانآپارتمانرهن196350,000,0001395/09/21
Page top