املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
94334تهراننیاورانآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001395/10/04
94335تهران پور ابتهاج آپارتمانفروش7210,416,000750,000,0001395/10/04
94166تهراننیاورانآپارتمانرهن190450,000,0001395/10/01
94167تهرانتجریشاداریرهن و اجاره2201,100,000200,000,0001395/10/01
94011تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1273,500,000150,000,0001395/09/30
94010تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1355,500,00050,000,0001395/09/30
94008تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره1304,000,000200,000,0001395/09/30
94009تهرانکاشانکمستغلاترهن400700,000,0001395/09/30
93916تهراننیاورانآپارتمانفروش2149,500,0002,033,000,0001395/09/30
93915تهراننیاورانآپارتمانفروش16512,000,0001,980,000,0001395/09/30
93914تهراننیاورانآپارتمانفروش22714,000,0003,178,000,0001395/09/30
93889تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن280800,000,0001395/09/29
93713تهراننیاورانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/09/28
93711تهراننیاورانآپارتمانفروش2008,500,0001,700,000,0001395/09/28
93712تهراننیاورانآپارتمانفروش17018,000,0001395/09/28
93710تهراننیاورانآپارتمانفروش24011,000,0001395/09/28
93688تهراننیاورانکلنگیفروش57622,000,0001395/09/26
93653تهراننیاورانآپارتمانرهن150320,000,0001395/09/25
93621تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2856,000,000250,000,0001395/09/24
93622تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1708,000,000100,000,0001395/09/24
93620تهراننیاوراناداریرهن و اجاره1205,500,00050,000,0001395/09/24
93619تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره5010,000,000200,000,0001395/09/24
93618تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1476,000,00060,000,0001395/09/24
86380تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره8015,000,000500,000,0001395/09/24
93563تهراننیاورانکلنگیفروش90025,000,0001395/09/24
Page top