املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
70782تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1235,500,000675,500,0001394-12-16
70787تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394-12-16
70630تهراننیاورانآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394-12-13
70637تهراننیاورانآپارتمانفروش30017,000,0005,100,000,0001394-12-13
70117تهراننیاورانآپارتمانفروش19015,000,0002,945,000,0001394-12-08
70122تهراننیاورانآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394-12-08
70128تهراننیاورانآپارتمانفروش19015,500,0002,945,000,0001394-12-08
69559تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001394-12-02
69233تهراننیاورانآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-11-28
68872تهراننیاورانآپارتمانفروش1651,100,000,0001394-11-25
68875تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001394-11-25
68880تهرانجمال آبادآپارتمانفروش12110,000,0001,210,000,0001394-11-25
68477تهراننیاورانآپارتمانفروش1659,697,0001,600,000,0001394-11-20
68499تهراننیاورانآپارتمانفروش36018,000,0006,480,000,0001394-11-20
68209تهراننیاوران آپارتمانفروش1409,300,0001,302,000,0001394-11-18
68227تهراننیاوران آپارتمانفروش20013,000,0002,600,000,0001394-11-18
68226تهرانکاشانکآپارتمانفروش688,200,000557,600,0001394-11-18
68230تهراننیاوران آپارتمانفروش1679,000,0001,503,000,0001394-11-18
67772تهراننیاورانآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001394-11-12
67779تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001394-11-12
67039تهراننیاورانآپارتمانفروش1959,000,0001,755,000,0001394-11-05
67040تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-11-05
66635تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001394-11-01
66636تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش30515,000,0004,575,000,0001394-11-01
66693تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش24312,700,0003,086,100,0001394-11-01
Page top