املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
75343تهراننیاورانآپارتمانمعاوضه1858,500,0001,572,500,0001395-03-11
74814تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395-03-04
51021تهراننیاوران زمینفروش1,00015,000,00015,000,000,0001395-02-21
74549تهراننیاورانآپارتمانفروش40016,000,0002,240,000,0001395-02-20
74271تهرانجمال آبادآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001395-02-14
74278تهراننیاورانآپارتمانفروش9212,800,0001,177,600,0001395-02-14
74284تهراننیاورانآپارتمانفروش15013,000,0001,950,000,0001395-02-14
74290تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1069,200,000975,200,0001395-02-14
74001تهراننیاوران آپارتمانمعاوضه1047,500,000780,000,0001395-02-12
74006تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395-02-12
74012تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش2028,700,0001,757,400,0001395-02-12
73551تهراننیاورانآپارتمانفروش11012,500,0001,375,000,0001395-02-07
73558تهراننیاوان - مژدهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001395-02-07
73553تهرانجمال آبادآپارتمانفروش12012,000,0001395-02-07
73557تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001395-02-07
72488تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395-01-26
72093تهراننیاورانآپارتمانفروش10113,500,0001,350,000,0001395-01-23
71922تهراننیاوران آپارتمانفروش11714,000,0001395-01-22
71612تهراننیاوران - مژده کلنگیفروش90024,000,000,0001395-01-17
71357تهرانکاشانکآپارتمانفروش1256,500,000812,500,0001395-01-15
71382تهرانمنظریهآپارتمانفروش6412,500,000800,000,0001395-01-15
71350تهراننیاوران - یاسر آپارتمانفروش48527,500,0001395-01-14
70952تهراننیاورانآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-12-18
70947تهراننیاوران - بوکانآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-12-18
70946تهراننیاورانآپارتمانفروش16211,500,0001,863,000,0001394-12-18
Page top