املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
95380تهراننیاوران، بوکانمغازهفروش1424,640,000345,000,0001396/06/27
95521تهراننیاوران، پاسدارانمغازهفروش30110,000,0003,300,000,0001396/01/15
94281تهرانجمشیدیهکلنگیفروش2009,000,000,0001395/11/05
95290تهراننیاورانآپارتمانرهن195650,000,0001395/10/16
95291تهراننیاوران - یاسر آپارتمانرهن127500,000,0001395/10/16
95233تهراننیاورانآپارتمانفروش1128,500,000952,000,0001395/10/14
95231تهراننیاورانآپارتمانفروش1659,090,9091,500,000,0001395/10/14
95232تهراننیاورانآپارتمانفروش18714,000,0002,618,000,0001395/10/13
95155تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره24812,000,000200,000,0001395/10/09
95159تهراننیاورانآپارتمانرهن265700,000,0001395/10/09
95151تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره28713,000,000200,000,0001395/10/09
95157تهرانصادقی قمیاداریرهن و اجاره1014,500,00035,000,0001395/10/09
95112تهراننیاورانآپارتمانفروش13612,000,0001,632,000,0001395/10/09
95008تهرانبوکانآپارتمانرهن و اجاره2006,500,000100,000,0001395/10/08
95006تهراننیاوراناداریرهن و اجاره27050,000,000500,000,0001395/10/08
94788تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1033,500,000100,000,0001395/10/07
94787تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1494,000,000100,000,0001395/10/07
94603تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/10/06
94538تهراننیاورانآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001395/10/06
94539تهراننیاورانآپارتمانفروش11619,500,0001395/10/06
94449تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1152,500,000100,000,0001395/10/05
94448تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره923,800,00050,000,0001395/10/05
94444تهرانکاشانک آپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001395/10/05
94443تهراننیاورانآپارتمانفروش2149,000,0001,926,000,0001395/10/05
94442تهرانپور ابتهاجآپارتمانفروش21012,000,0002,520,000,0001395/10/05
Page top