املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک محمودیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58469تهرانولیعصر - پارک ویمستغلاتفروش54510,091,0005,500,000,0001394-07-30
57610تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001394-07-22
57611تهرانمحمودیهآپارتمانفروش601,500,000110,000,0001394-07-22
54844تهرانمحمودیهآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001394-06-23
54064تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001394-06-16
52147تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش18312,000,0002,196,000,0001394-06-01
50614تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15714,000,0002,198,000,0001394-05-13
50615تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش12515,000,0001,875,000,0001394-05-13
50616تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394-05-13
48782تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001394-04-29
43952تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001394-03-11
43698تهرانپارک وی آپارتمانفروش21610,500,0002,268,000,0001394-03-07
43745تهرانمحمودیهآپارتمانفروش3320,000,0006,600,000,0001394-03-07
43335تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13710,948,0001,500,000,0001394-03-05
43049تهرانپارک ویمستغلاتفروش2,50014,000,00021,420,000,0001394-03-03
42050تهرانمحمودیهآپارتمانفروش14019,000,0002,660,000,0001394-02-24
42055تهرانمحمودیهآپارتمانفروش24513,500,0003,307,500,0001394-02-24
41326تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001394-02-20
41044تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش21011,000,0002,310,000,0001394-02-16
40631تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش8810,000,000880,000,0001394-02-10
40319تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001394-02-07
40320تهرانمحمودیهآپارتمانفروش21612,500,0002,700,000,0001394-02-07
40017تهرانمحمودیهکلنگیفروش54326,000,0008,736,000,0001394-02-01
40018تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394-02-01
39795تهرانمحمودیهآپارتمانفروش7516,000,0001,200,000,0001394-01-30
39532تهرانولیعصر - پارک ویکلنگیفروش90025,000,00010,300,000,0001394-01-27
39243تهرانمحمودیهآپارتمانفروش12520,000,0002,500,000,0001394-01-25
39274تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001394-01-25
38914تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش9611,000,0001,056,000,0001394-01-23
38915تهرانولیعصر - پارک ویمستغلاتفروش4,70012,800,00060,160,000,0001394-01-23
Page top