املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک محمودیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
90553تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/08/24
90372تهرانمحمودیهآپارتمانرهن150520,000,0001395/08/23
90102تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره1304,000,000100,000,0001395/08/20
89641تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره1304,000,000100,000,0001395/08/17
89144تهرانمحمودیهآپارتمانفروش20014,000,0001395/08/11
89143تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13516,000,0001395/08/11
89093تهرانمحمودیهآپارتمانرهن120210,000,0001395/08/10
88938تهرانپارک ویآپارتمانرهن و اجاره260کارشناسیکارشناسی1395/08/09
88883تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره267کارشناسیکارشناسی1395/08/09
88100تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره1857,000,00050,000,0001395/08/02
88072تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره701,650,00085,000,0001395/08/02
72838تهرانمحمودیهآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1395-01-31
72867تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25012,500,0003,125,000,0001395-01-31
72607تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20014,000,0001395-01-29
72608تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13514,500,0001,957,500,0001395-01-29
72611تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11112,500,0001,387,500,0001395-01-29
72487تهرانمحمودیهآپارتمانفروش50020,000,0001395-01-26
71597تهرانمحمودیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001395-01-17
71608تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001395-01-17
71421تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13811,000,0001,518,000,0001395-01-15
70636تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11011,818,0001,300,000,0001394-12-13
69232تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13518,000,0002,430,000,0001394-11-28
69018تهرانمحمودیهآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-11-26
67773تهرانمحمودیهمستغلاتفروش115کارشناسیکارشناسی1394-11-12
67308تهرانمحمودیهکلنگیفروش35025,000,00030,250,000,0001394-11-07
66681تهرانمحمودیهآپارتمانفروش1401,650,0002,310,000,0001394-11-01
63286تهرانمحمودیهمستغلاتفروش3,70050,000,000,0001394-09-25
62193تهرانمحمودیهآپارتمانفروش16017,200,0001394-09-10
62200تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15215,000,0002,280,000,0001394-09-10
60862تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13013,000,0001,690,000,0001394-08-26
Page top