املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
74274تهرانقیطریهآپارتمانفروش706,215,000435,000,0001395-02-14
74288تهرانقیطریهآپارتمانفروش1317,200,000943,200,0001395-02-14
74138تهرانقیطریهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1395-02-13
73993تهرانقیطریهآپارتمانفروش1,22810,000,0001,280,000,0001395-02-12
74000تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش21010,000,0002,100,000,0001395-02-12
74002تهرانقیطریهمستغلاتفروش7208,500,0006,120,000,0001395-02-12
73544تهرانقیطریهآپارتمانفروش1567,500,0001,170,000,0001395-02-07
73555تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش19010,525,0002,000,000,0001395-02-07
73267تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001395-02-05
73274تهرانقیطریه آپارتمانفروش1315,500,000720,500,0001395-02-05
73003تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1188,200,000967,600,0001395-02-01
73029تهرانبلوار کاوه کلنگیفروش82514,000,00011,550,000,0001395-02-01
72869تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001395-01-31
72874تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001395-01-31
72876تهرانقیطریهکلنگیفروش65015,000,0001395-01-31
72605تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش18512,000,0001395-01-29
72612تهرانقیطریهکلنگیفروش40515,000,0001395-01-29
72480تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش8511,500,000977,500,0001395-01-26
72481تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,0001395-01-26
72482تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,0001395-01-26
72195تهرانقیطریهآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001395-01-24
72207تهرانقیطریهآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395-01-24
72217تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395-01-24
71910تهرانقیطریه آپارتمانپیش فروش15010,500,0001,575,000,0001395-01-22
71920تهرانقیطریهآپارتمانفروش1501,000,0001,500,000,0001395-01-22
Page top