املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88013تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/08/01
88012تهرانقیطریه آپارتماناجاره1337,200,0001395/08/01
87769تهرانقیطریه مستغلاترهن و اجاره89050,000,000150,000,0001395/07/27
87651تهرانقیطریه آپارتمانفروش987,600,000744,800,0001395/07/27
87652تهراناندرزگوکلنگیفروش6515,600,0001,200,000,0001395/07/27
87653تهرانقیطریه مستغلاتفروش1,7009,000,00015,300,000,0001395/07/27
87321تهرانقیطریهآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001395/07/25
86457تهرانقیطریهآپارتمانفروش1289,000,000115,200,0001395/07/11
86456تهرانقیطریهآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001395/07/11
85739تهرانقیطریهآپارتمانفروش1409,650,0001,351,000,0001395/07/03
85737تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001395/07/03
85740تهرانقلندری شمالیآپارتمانمعاوضه1358,500,0001,147,500,0001395/07/03
85297تهرانقیطریهآپارتمانفروش13311,280,0001,500,000,0001395/06/28
85298تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001395/06/28
85296تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001395/06/28
84990تهرانقیطریهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/06/24
84989تهرانقیطریهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/06/24
83927تهرانقیطریهآپارتمانفروش1138,500,000960,500,0001395/06/13
83926تهرانقیطریهآپارتمانفروش1189,800,0001,156,400,0001395/06/13
83925تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش115کارشناسیکارشناسی1395/06/13
83031تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395-06-03
83026تهرانقیطریهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395-06-03
83021تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001395-06-03
82370تهرانقیطریهآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001395-05-27
82358تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395-05-27
82029تهرانقیطریهآپارتمانفروش755,333,000400,000,0001395-05-25
82023تهرانقیطریهآپارتمانفروش1079,700,0001,037,900,0001395-05-25
81781تهرانقیطریهآپارتمانفروش987,600,000744,800,0001395-05-21
81710تهرانقیطریهمستغلاتفروش75کارشناسیکارشناسی1395-05-21
81709تهرانقیطریهآپارتمانفروش987,600,000744,800,0001395-05-21
Page top