املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31953تهرانقیطریهآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001393-10-25
31785تهرانقیطریهاداریفروش15312,000,0001,836,000,0001393-10-24
31749تهرانقیطریهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393-10-23
30713تهرانقیطریهآپارتمانفروش1809,250,0001,665,000,0001393-10-15
30714تهرانقیطریهآپارتمانفروش359,000,000315,000,0001393-10-15
30291تهرانقیطریهکلنگیفروش65525,000,00016,375,000,0001393-10-11
30292تهرانقیطریهاداریفروش8310,000,000830,000,0001393-10-11
30305تهرانقیطریهآپارتمانفروش106کارشناسیکارشناسی1393-10-11
30348تهرانقیطریهآپارتمانفروش41316,000,00066,080,000,0001393-10-11
29921تهرانقیطریهاداریفروش9011,500,0001,035,000,0001393-10-09
29968تهرانقیطریهآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001393-10-09
29785تهرانقیطریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393-10-08
29791تهرانقیطریهآپارتمانفروش1238,200,0001,008,600,0001393-10-08
29896تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش987,145,000700,000,0001393-10-08
29897تهرانقیطریهاداریفروش12010,500,0001,260,000,0001393-10-08
29905تهرانقیطریهآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-10-08
29469تهرانقیطریهآپارتمانفروش1577,400,0001,161,800,0001393-10-06
29515تهرانقیطریهکلنگیفروش49413,000,0006,422,000,0001393-10-06
29387تهرانقیطریهاداریفروش89کارشناسیکارشناسی1393-10-05
29430تهرانقیطریهآپارتمانفروش22012,000,0002,640,000,0001393-10-05
29446تهرانقیطریهآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001393-10-05
29447تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,55011,500,0001393-10-05
29169تهرانقیطریهآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001393-10-03
29228تهرانقیطریهآپارتمانفروش1858,300,0001,535,500,0001393-10-03
29236تهرانقیطریه زمینفروش1,12625,000,00028,150,000,0001393-10-03
28919تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,550,000360,000,0001393-10-01
28922تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393-10-01
28951تهرانقیطریهآپارتمانفروش1587,280,0001,150,000,0001393-10-01
28542تهرانقیطریهکلنگیفروش66630,000,00019,980,000,0001393-09-27
28558تهرانقیطریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-09-27
Page top