املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39966تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش14011,500,0001,610,000,0001394-02-01
39967تهرانقیطریه شمالیآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001394-02-01
39753تهرانقیطریهمستغلاتفروش70052,500,00023,205,000,0001394-01-30
39754تهرانقیطریهکلنگیفروش20016,000,0002,288,000,0001394-01-30
39755تهرانقیطریهآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001394-01-30
39489تهرانقیطریه - پل رومیآپارتمانفروش18211,500,0001394-01-27
39529تهرانولیعصر - پارک ملتکلنگیفروش56026,000,0001394-01-27
39550تهرانقیطریهآپارتمانفروش855,500,000467,500,0001394-01-27
39554تهرانقیطریهآپارتمانفروش856,117,000520,000,0001394-01-27
39561تهرانقیطریهآپارتمانفروش979,000,000873,000,0001394-01-27
39206تهرانقیطریهآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001394-01-25
39207تهرانقیطریهآپارتمانفروش1407,300,0001,022,000,0001394-01-25
39209تهرانقیطریهکلنگیفروش78724,150,00019,000,000,5001394-01-25
39210تهرانشریعتی - پل صدرکلنگیفروش1608,000,000960,000,0001394-01-25
39289تهرانقیطریهکلنگیفروش54016,000,0005,568,000,0001394-01-25
39315تهرانقیطریهآپارتمانفروش1067,700,000816,200,0001394-01-25
39316تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001394-01-25
38994تهرانقیطریهکلنگیفروش14013,800,0001,435,200,0001394-01-23
38997تهرانقیطریهآپارتمانفروش12010,300,0001,236,000,0001394-01-23
39003تهرانقیطریهآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394-01-23
39004تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش8511,000,000935,000,0001394-01-23
38671تهرانقیطریهآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001394-01-19
38670تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394-01-19
38694تهرانقیطریهآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001394-01-19
38693تهرانقیطریهمغازهفروش3435,000,0001,190,000,0001394-01-19
38536تهرانقیطریهآپارتمانفروش1977,500,0001,477,500,0001394-01-18
38535تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,900,000758,400,0001394-01-18
38412تهرانقیطریه آپارتمانفروش1158,500,000977,500,0321394-01-17
38427تهرانقیطریهآپارتمانفروش1759,800,0001,715,000,0001394-01-17
38435تهرانقیطریهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001394-01-17
Page top