املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95311تهرانچیذراداریرهن70130,000,0001395/10/16
95310تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/10/16
95199تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره752,200,00040,000,0001395/10/09
95200تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره854,200,00050,000,0001395/10/09
95198تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره754,000,00060,000,0001395/10/09
95197تهرانقیطریهآپارتمانرهن165200,000,0001395/10/09
95029تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره873,600,00070,000,0001395/10/08
95028تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1151,500,000200,000,0001395/10/08
95027تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1107,000,00060,000,0001395/10/08
82696تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره60025,000,000100,000,0001395/10/07
94866تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1555,000,000100,000,0001395/10/07
94865تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1005,200,00015,000,0001395/10/07
94864تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1336,500,00020,000,0001395/10/07
94685تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره1005,000,000150,000,0001395/10/06
94682تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره754,000,00060,000,0001395/10/06
94517تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1107,000,00060,000,0001395/10/05
94367تهرانقیطریهآپارتمانفروش2008,300,0001,660,000,0001395/10/04
94294تهرانقیطریه شمالیآپارتمانرهن110220,000,0001395/10/02
94293تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره959,000,000400,000,0001395/10/02
94245تهرانقیطریهآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001395/10/02
94246تهرانقیطریهآپارتمانفروش869,700,000834,200,0001395/10/02
94218تهرانقیطریهآپارتمانرهن87135,000,0001395/10/01
93528تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره20520,000,000100,000,0001395/09/23
93427تهرانقیطریهآپارتمانرهن60100,000,0001395/09/22
93428تهرانبهرام جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1384,500,00050,000,0001395/09/22
93426تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره762,800,00030,000,0001395/09/22
93177تهرانقیطریهآپارتمانفروش1259,500,0001,187,500,0001395/09/21
93175تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش756,200,000465,000,0001395/09/21
93082تهرانقیطریهآپارتمانفروش1129,800,0001,097,600,0001395/09/20
93081تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395/09/20
Page top