املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88028تهرانفرمانیهآپارتمانفروش327,815,000250,000,0001395/08/02
88011تهرانبر اندرزگواداریرهن135350,000,0001395/08/01
88010تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1476,000,00060,000,0001395/08/01
88009تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره843,200,00040,000,0001395/08/01
88008تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1302,600,00030,000,0001395/08/01
87659تهرانفرمانیه آپارتمانفروش12811,200,0001,433,600,0001395/07/27
87657تهرانفرمانیه شرقیکلنگیفروش60025,000,0001395/07/27
87656تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13511,700,0001,579,500,0001395/07/27
87655تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانفروش11110,800,0001,198,800,0001395/07/27
87658تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانفروش7012,850,000900,000,0001395/07/27
87323تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14714,000,0002,058,000,0001395/07/25
87011تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001395/07/17
86461تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001395/07/11
86462تهرانفرمانیهآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86460تهرانفرمانیهآپارتمانفروش708,700,000609,000,0001395/07/11
86459تهرانفرمانیهآپارتمانپیش فروش7511,000,000825,000,0001395/07/11
85735تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16410,500,0001,722,000,0001395/07/03
85734تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25030,000,0001395/07/03
85300تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/06/28
85301تهرانبلور اندرزگوآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001395/06/28
85299تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001395/06/28
84993تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33416,000,0005,344,000,0001395/06/24
84994تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانفروش938,000,000744,000,0001395/06/24
84995تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17021,000,0001395/06/24
83924تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15013,500,0002,025,000,0001395/06/13
83923تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001395/06/13
83922تهرانفرمانیهآپارتمانفروش27017,000,0001395/06/13
83029تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001395-06-03
83024تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001395-06-03
83023تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2549,500,0002,413,000,0001395-06-03
Page top