املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26773تهرانفرمانیهکلنگیفروش2,00035,000,00070,000,000,0001393-09-10
26824تهرانفرمانیهکلنگیفروش11330,000,0003,390,000,0001393-09-10
26340تهرانفرمانیهآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001393-09-02
26341تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20310,000,0002,030,000,0001393-09-02
26345تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20013,100,0002,620,000,0001393-09-02
26346تهرانکامرانیه جنوبیکلنگیفروش228کارشناسیکارشناسی1393-09-02
25482تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16711,078,0001,850,000,0001393-08-25
25483تهرانفرمانیهکلنگیفروش80017,000,00013,600,000,0001393-08-25
25492تهرانفرمانیهکلنگیفروش60025,000,00015,000,000,0001393-08-25
25508تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش9013,000,0001,170,000,0001393-08-25
25512تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-08-25
24860تهرانفرمانیهآپارتمانفروش959,500,000902,500,0001393-08-20
24861تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393-08-20
24332تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش3,000کارشناسیکارشناسی1393-08-18
24355تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش69020,000,00013,800,000,0001393-08-18
24379تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش33018,000,0005,940,000,0001393-08-18
24409تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش697,500,000517,500,0001393-08-18
24322تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1869,500,0001,767,000,0001393-08-17
23775تهرانصدر - قیطریهاداریفروش12011,000,0001,320,000,0001393-08-10
20056تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانپیش فروش1209,500,0001,140,000,0001393-07-27
21803تهرانفرمانیهاداریفروش13715,000,0002,055,000,0001393-07-24
21804تهرانفرمانیهاداریفروش7510,000,000750,000,0001393-07-24
21805تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001393-07-24
21806تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش21012,500,0002,625,000,0001393-07-24
21807تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1209,500,0001,187,500,0001393-07-24
21858تهرانفرمانیهآپارتمانفروش819,500,000769,500,0001393-07-24
21869تهرانفرمانیه آپارتمانفروش636,000,000378,000,0001393-07-24
21417تهرانفرمانیهآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393-07-20
21418تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393-07-20
21103تهرانفرمانیهکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1393-07-17
Page top