املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
94607تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن452900,000,0001395/10/06
94608تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2705,500,000170,000,0001395/10/06
94537تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16711,500,0001,920,500,0001395/10/06
94536تهرانفرمانیهآپارتمانفروش34020,000,0001395/10/06
94535تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001395/10/06
94450تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره29020,000,000950,000,0001395/10/05
94441تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش18020,000,0001395/10/05
94440تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001395/10/05
94284تهرانآبکوهآپارتمانرهن و اجاره1255,000,00050,000,0001395/10/02
94285تهرانبر اندرزگواداریرهن75375,000,0001395/10/02
93884تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2208,000,000100,000,0001395/10/02
94168تهرانفرمانیهآپارتمانرهن180550,000,0001395/10/01
94135تهرانفرمانیهآپارتمانفروش21510,697,0002,300,000,0001395/10/01
94134تهرانفرمانیهآپارتمانفروش35028,000,0009,800,000,0001395/10/01
94133تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001395/10/01
94132تهرانفرمانیهآپارتمانفروش32020,000,0001395/10/01
94012تهرانفرمانیهآپارتمانرهن240400,000,0001395/09/30
94013تهراناندرزگوآپارتمانرهن89220,000,0001395/09/30
93913تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25030,000,0001395/09/30
93910تهرانفرمانیهکلنگیفروش2288,000,0001,824,000,0001395/09/30
93912تهرانفرمانیهآپارتمانفروش32018,500,0001395/09/30
93886تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره10015,000,000100,000,0001395/09/29
93709تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001395/09/28
93708تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14714,000,0002,058,000,0001395/09/28
93707تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11910,504,0001,250,000,0001395/09/28
Page top