املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
30731تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25010,000,0002,500,000,0001393-10-15
30752تهرانفرمانیهکلنگیفروش83025,000,00020,750,000,0001393-10-15
30284تهرانفرمانیهکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1393-10-11
30285تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش1,035کارشناسیکارشناسی1393-10-11
30286تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001393-10-11
30357تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001393-10-11
29796تهرانفرمانیهکلنگیفروش10520,000,00010,800,000,0001393-10-08
29520تهرانفرمانیهآپارتمانفروش28512,000,0003,420,000,0001393-10-06
29429تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393-10-05
29454تهرانفرمانیهآپارتمانفروش81کارشناسیکارشناسی1393-10-05
28907تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16310,000,0001,630,000,0001393-10-01
28918تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش986,640,000650,000,0001393-10-01
28920تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001393-10-01
28958تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001393-10-01
28541تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18412,500,0002,300,000,0001393-09-27
28589تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1538,000,0001,224,000,0001393-09-27
28046تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش458,800,000396,000,0001393-09-23
28049تهرانپاسداران شمالیاداریفروش16516,000,0002,640,000,0001393-09-23
28051تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13011,500,0001,495,000,0001393-09-23
28056تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393-09-23
28057تهرانفرمانیهکلنگیفروش70030,000,0001393-09-23
28107تهرانفرمانیهکلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001393-09-23
28153تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1408,570,0001,200,000,0001393-09-23
28154تهرانفرمانیهآپارتمانفروش797,500,000592,500,0001393-09-23
28225تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393-09-23
28017تهرانفرمانیهکلنگیفروش54020,000,0001393-09-20
27601تهرانفرمانیهآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393-09-18
27618تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش937,300,000678,900,0001393-09-18
27635تهرانفرمانیهکلنگیفروش60020,000,0001393-09-18
26761تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001393-09-10
Page top