املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36816تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393-12-09
36815تهرانفرمانیهآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393-12-09
36497تهرانفرمانیهآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-12-06
36496تهرانفرمانیهآپارتمانفروش918,250,000750,000,0001393-12-06
36092تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش80528,000,00022,540,000,0001393-12-02
36095تهرانفرمانیهکلنگیفروش55060,000,00033,000,000,0001393-12-02
35391تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش10016,000,0001,600,000,0001393-11-26
35392تهرانفرمانیهآپارتمانفروش4512,250,000550,000,0001393-11-26
34592تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش10016,000,0001,600,000,0001393-11-19
34593تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001393-11-19
33941تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393-11-12
33223تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393-11-06
32982تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001393-11-05
32544تهرانفرمانیهآپارتمانفروش956,800,000496,400,0001393-11-01
32610تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001393-11-01
32649تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانمعاوضه24012,000,0002,880,000,0001393-11-01
32281تهرانفرمانیهآپارتمانفروش878,000,000696,000,0001393-10-29
32292تهرانفرمانیهکلنگیفروش911,250,000,0001393-10-29
32294تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش10210,500,0001,071,000,0001393-10-29
31957تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001393-10-25
31956تهرانفرمانیه - ماهروآپارتمانفروش13511,000,0001,485,000,0001393-10-25
31804تهرانفرمانیهاداریفروش8512,000,0001,320,000,0001393-10-24
31784تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001393-10-24
31746تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش1107,200,000792,000,0001393-10-23
31747تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001393-10-23
30928تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16311,000,0001,793,000,0001393-10-17
30947تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393-10-17
30956تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20030,000,0006,000,000,0001393-10-17
30711تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14315,000,0002,145,000,0001393-10-15
30712تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش11013,000,0001,430,000,0001393-10-15
Page top