املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95414تهراناتوبان قزوین زمینفروش10,000کارشناسیکارشناسی1396/02/20
95655تهرانچهارراه فرمانیه، پاسدارانزمینفروش2,60090,000,000,0001396/02/08
95293تهرانفرمانیهاداریرهن110160,000,0001395/10/16
95292تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره290100,000,0001,000,000,0001395/10/16
95230تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15020,000,0001395/10/14
95229تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001395/10/14
95228تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16014,000,0001395/10/13
95160تهرانفرمانیهمستغلاترهن160220,000,0001395/10/09
95162تهرانپاسدارن شمالیاداریرهن125300,000,0001395/10/09
91617تهرانفرمانیهآپارتمانرهن170425,000,0001395/10/09
95109تهرانفرمانیهآپارتمانفروش34512,000,0001395/10/09
95105تهرانفرمانیهآپارتمانفروش23115,000,0001395/10/09
95103تهرانفرمانیهمستغلاتفروش6017,500,0001395/10/09
95017تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2107,500,000100,000,0001395/10/08
95009تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1504,500,00050,000,0001395/10/08
95014تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/10/08
95011تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره2204,000,000300,000,0001395/10/08
94792تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1503,300,00060,000,0001395/10/07
94791تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1505,500,000100,000,0001395/10/07
94794تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/10/07
94789تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره903,800,00030,000,0001395/10/07
94605تهرانفرمانیهمستغلاترهن و اجاره70030,000,000100,000,0001395/10/06
94609تهرانشریفی منشآپارتمانرهن89220,000,0001395/10/06
94607تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن452900,000,0001395/10/06
94608تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2705,500,000170,000,0001395/10/06
94537تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16711,500,0001,920,500,0001395/10/06
94536تهرانفرمانیهآپارتمانفروش34020,000,0001395/10/06
94535تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001395/10/06
94450تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره29020,000,000950,000,0001395/10/05
94441تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش18020,000,0001395/10/05
Page top