املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرشته

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
39196تهرانفرشتهآپارتمانفروش4715,000,000705,000,0001394-01-25
39197تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش14018,000,0002,520,000,0001394-01-25
39222تهرانفرشتهآپارتمانفروش18522,000,0004,070,000,0001394-01-25
39304تهرانفرشتهآپارتمانفروش19714,000,0002,758,000,0001394-01-25
39305تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش13016,500,0002,145,000,0001394-01-25
39306تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001394-01-25
39015تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش34025,000,0008,500,000,0001394-01-24
38878تهرانفرشتهآپارتمانفروش9317,000,0001,581,000,0001394-01-22
38530تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش20013,500,0002,700,000,0001394-01-18
38425تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش1429,000,0001,278,000,0001394-01-17
37891تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش5212,500,000650,000,0001393-12-20
37892تهرانفرشتهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001393-12-20
37305تهرانفرشتهآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001393-12-13
37306تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش13016,500,0002,145,000,0001393-12-13
36495تهرانفرشتهآپارتمانفروش9014,000,0001,260,000,0001393-12-06
36091تهرانفرشتهآپارتمانفروش23012,500,0002,875,000,0001393-12-02
33225تهرانفرشتهآپارتمانفروش29017,000,0004,930,000,0001393-11-06
32981تهرانفرشتهآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001393-11-05
18254تهرانفرشتهزمینفروش2,30225,000,00070,000,000,0001393-11-02
32297تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش34025,000,0008,500,000,0001393-10-29
31960تهرانفرشتهکلنگیفروش50022,000,00011,000,000,0001393-10-25
29784تهرانفرشتهآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001393-10-08
29792تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14514,000,0002,030,000,0001393-10-08
29203تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14722,450,0003,300,000,0001393-10-03
28917تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش19812,500,0002,475,000,0001393-10-01
Page top