املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرشته

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
78381تهرانفرشتهآپارتمانفروش16517,000,0002,805,000,0001395-04-21
76284تهرانفرشتهآپارتمانفروش27514,000,0003,850,000,0001395-03-23
75330تهرانفرشتهزمینفروش42030,000,00012,000,000,0001395-03-10
72221تهرانفرشتهمستغلاتفروش1,70010,500,0001395-01-24
71921تهرانفرشتهکلنگیفروش85624,000,00010,440,000,0001395-01-22
71515تهرانفرشته آپارتمانفروش8511,500,000977,500,0001395-01-16
70308تهرانفرشتهآپارتمانفروش1339,775,0001,300,000,0001394-12-10
70125تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28814,000,0004,032,000,0001394-12-08
69550تهرانفرشتهآپارتمانفروش16814,000,0002,352,000,0001394-12-02
69560تهرانفرشتهآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001394-12-02
69225تهرانفرشتهآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394-11-28
69235تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-11-28
68854تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001394-11-25
68053تهرانفرشتهآپارتمانفروش12016,650,0002,000,000,0001394-11-15
67769تهرانفرشتهآپارتمانفروش23012,500,0002,875,000,0001394-11-12
67774تهرانفرشتهآپارتمانفروش15015,000,0001394-11-12
67279تهرانفرشتهآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001394-11-07
67314تهرانفرشتهآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394-11-07
67005تهرانفرشتهآپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001394-11-05
67006تهرانفرشتهآپارتمانفروش12611,800,0001,486,800,0001394-11-05
67041تهرانفرشتهآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394-11-05
66592تهرانفرشتهکلنگیفروش20040,000,0002,400,000,0001394-11-01
66686تهرانفرشتهآپارتمانفروش2409,600,0002,300,000,0001394-11-01
66366تهرانفرشتهآپارتمانفروش21014,000,0002,940,000,0001394-10-26
66367تهرانفرشتهآپارتمانفروش10812,000,0001,296,000,0001394-10-26
66369تهرانفرشتهآپارتمانفروش27615,500,0004,278,000,0001394-10-26
65842تهرانفرشتهآپارتمانفروش1609,200,0001,472,000,0001394-10-21
65864تهرانفرشتهآپارتمانفروش8812,000,0001,056,000,0001394-10-21
65535تهرانفرشتهآپارتمانفروش26022,000,0005,720,000,0001394-10-16
65371تهرانفرمانیهآپارتمانفروش19613,000,0002,548,000,0001394-10-15
Page top