املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرشته

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
90484تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2206,000,000100,000,0001395/08/23
90483تهرانفرشتهآپارتمانرهن5081,800,000,0001395/08/23
90260تهرانفرشتهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001395/08/22
89901تهرانفرشتهآپارتمانفروش6412,200,000780,000,0001395/08/19
89900تهرانفرشتهآپارتمانفروش26630,000,0007,980,000,0001395/08/19
89680تهرانفرشتهپنت هاوسرهن5081,800,000,0001395/08/18
89313تهرانفرشتهویلارهن و اجاره82040,000,000400,000,0001395/08/12
88945تهرانفرشتهآپارتمانرهن90225,000,0001395/08/09
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18610,000,000190,000,0001395/08/09
88654تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/08/05
88471تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2207,500,000100,000,0001395/08/04
88031تهرانفرشتهآپارتمانفروش13017,000,0002,210,000,0001395/08/02
88007تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1225,200,00015,000,0001395/08/01
88006تهرانفرشتهآپارتمانرهن210420,000,0001395/08/01
88005تهرانفرشتهآپارتمانرهن200200,000,0001395/08/01
87761تهرانفرشتهآپارتماناجاره23514,000,0001395/07/27
86463تهرانفرشتهآپارتمانفروش14020,000,0002,800,000,0001395/07/11
85733تهرانفرشتهآپارتمانفروش11015,500,0001,705,000,0001395/07/03
84997تهرانفرشتهآپارتمانفروش15514,000,0002,170,000,0001395/06/24
84996تهرانفرشتهآپارتمانفروش21523,000,0004,945,000,0001395/06/24
83921تهرانفرشتهآپارتمانفروش20312,700,0002,578,100,0001395/06/13
83920تهرانفرشتهآپارتمانفروش7513,800,0001,035,000,0001395/06/13
82369تهرانفرشتهآپارتمانفروش9218,000,0001,656,000,0001395-05-27
82357تهرانفرشتهآپارتمانفروش21412,000,0002,568,000,0001395-05-27
82028تهرانفرشتهآپارتمانفروش8511,500,000977,500,0001395-05-25
Page top