املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38508تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1145,000,000570,000,0001394-01-18
38402تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1156,000,000690,000,0001394-01-17
38403تهرانسوهانکآپارتمانفروش755,350,000400,000,0001394-01-17
38404تهرانسوهانکآپارتمانفروش100کارشناسیکارشناسی1394-01-17
38431تهرانسوهانکآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001394-01-17
38445تهرانسوهانکآپارتمانفروش113کارشناسیکارشناسی1394-01-17
38210تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001393-12-26
38133تهرانسوهانکآپارتمانفروش1126,000,000672,000,0001393-12-25
38134تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,300,000726,100,0001393-12-25
38136تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,050,000430,000,0001393-12-25
37887تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1105,800,000638,000,0001393-12-20
37888تهرانسوهانکآپارتمانفروش844,600,000385,000,0001393-12-20
37299تهرانسوهانکآپارتمانفروش725,400,000390,000,0001393-12-13
37300تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1207,100,000852,000,0001393-12-13
35382تهرانسوهانکآپارتمانفروش645,800,000371,200,0001393-12-10
36807تهرانسوهانکآپارتمانفروش1656,702,0001,105,830,0161393-12-09
36805تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش784,200,000327,600,0001393-12-09
36487تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش857,050,000600,000,0001393-12-06
36488تهرانسوهانکآپارتمانفروش1236,000,000738,000,0001393-12-06
36083تهرانسوهانکآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001393-12-02
36084تهرانسوهانکآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-12-02
35383تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001393-11-26
34586تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393-11-19
34587تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393-11-19
34601تهرانمینی سیتیکلنگیفروش20010,500,0002,100,000,0001393-11-19
33463تهرانسوهانکآپارتمانپیش فروش1192,100,000250,000,0001393-11-08
33219تهرانسوهانکآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393-11-06
32279تهرانسوهانکآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001393-10-29
31964تهرانسوهانکآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-10-25
31963تهرانسوهانکآپارتمانفروش696,400,000441,600,0001393-10-25
Page top