املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
45975تهرانسوهانکآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001394-04-01
45976تهرانسوهانکآپارتمانفروش1056,700,000703,500,0001394-04-01
45987تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-04-01
45992تهرانسوهانکآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-04-01
44066تهرانسوهانکآپارتمانفروش1515,000,000755,000,0001394-03-12
44067تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش707,500,000525,000,0001394-03-12
44083تهرانمینی سیتیکلنگیفروش22810,500,0002,100,000,0001394-03-12
44029تهرانسوهانکآپارتمانفروش2026,200,0001,250,000,0001394-03-11
43831تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,250,000787,500,0001394-03-10
43832تهرانسوهانکآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-03-10
43846تهرانسوهانکآپارتمانفروش1026,667,000680,000,0001394-03-10
43855تهرانسوهانکآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-03-10
43646تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394-03-07
43647تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-03-07
43648تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,500,000819,500,0001394-03-07
43275تهرانسوهانککلنگیفروش2448,500,0002,074,000,0001394-03-05
43290تهرانسوهانککلنگیفروش1,50016,000,0001394-03-05
43226تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001394-03-04
43230تهرانسوهانکآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001394-03-04
42877تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1006,000,0001,200,000,0001394-03-02
41850تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,200,000712,400,0001394-02-23
41851تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-02-23
41857تهرانسوهانکآپارتمانفروش1207,300,000876,000,0001394-02-23
41862تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394-02-23
41479تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-02-21
Page top