املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44083تهرانمینی سیتیکلنگیفروش22810,500,0002,100,000,0001394-03-12
44029تهرانسوهانکآپارتمانفروش2026,200,0001,250,000,0001394-03-11
43831تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,250,000787,500,0001394-03-10
43832تهرانسوهانکآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394-03-10
43846تهرانسوهانکآپارتمانفروش1026,667,000680,000,0001394-03-10
43855تهرانسوهانکآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394-03-10
43646تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394-03-07
43647تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394-03-07
43648تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,500,000819,500,0001394-03-07
43275تهرانسوهانککلنگیفروش2448,500,0002,074,000,0001394-03-05
43290تهرانسوهانککلنگیفروش1,50016,000,0001394-03-05
43226تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001394-03-04
43230تهرانسوهانکآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001394-03-04
42877تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1006,000,0001,200,000,0001394-03-02
41850تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,200,000712,400,0001394-02-23
41851تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-02-23
41857تهرانسوهانکآپارتمانفروش1207,300,000876,000,0001394-02-23
41862تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394-02-23
41479تهرانسوهانکآپارتمانفروش1045,500,000572,000,0001394-02-21
41575تهرانارتشزمینفروش1605,000,000800,000,0001394-02-21
41178تهرانسوهانکآپارتمانفروش1406,800,000952,000,0001394-02-19
41179تهرانسوهانکآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001394-02-19
41186تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش915,320,000485,000,0001394-02-19
40978تهرانسوهانکآپارتمانفروش1193,000,000357,000,0001394-02-16
40996تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1188,000,000945,000,0001394-02-16
41004تهرانسوهانکآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001394-02-16
40753تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش866,100,000525,000,0001394-02-14
40754تهرانسوهانکآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001394-02-14
40755تهرانسوهانکآپارتمانفروش1525,700,000866,400,0001394-02-14
40577تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001394-02-10
Page top