املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
49581تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394-05-06
49585تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-05-06
48865تهرانسوهانکآپارتمانفروش17014,500,0001394-04-30
48745تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-04-29
48744تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-04-29
48346تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-04-23
48347تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,200,000644,800,0001394-04-23
48087تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1006,500,0001,300,000,0001394-04-21
48088تهرانسوهانکآپارتمانفروش1207,200,000864,000,0001394-04-21
48089تهرانسوهانکآپارتمانفروش1565,900,000920,400,0001394-04-21
48016تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1706,500,0001,000,000,0001394-04-20
45709تهراناتوبان لشکرکآپارتمانفروش745,100,000370,000,0001394-04-19
47879تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,300,0001394-04-18
47878تهرانسوهانکآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-04-18
47877تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001394-04-18
47777تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-04-16
47776تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,000,000438,000,0001394-04-16
47775تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1144,920,000560,000,0001394-04-16
47512تهرانسوهانکآپارتمانفروش1226,500,000793,000,0001394-04-14
47513تهرانسوهانکآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001394-04-14
47514تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001394-04-14
47257تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394-04-10
47258تهرانسوهانککلنگیفروش94013,000,00018,200,000,0001394-04-10
47259تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-04-10
47260تهرانسوهانکآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-04-10
Page top