املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
58732تهرانسوهانکآپارتمانفروش2206,200,0001,364,000,0001394-08-05
58455تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-07-30
57954تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش975,500,000533,500,0001394-07-26
57841تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,700,000609,900,0001394-07-25
57485تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش825,000,000410,000,0001394-07-21
57486تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394-07-21
57136تهرانسوهانکآپارتمانفروش1004,700,000470,000,0001394-07-18
57137تهرانسوهانککلنگیفروش18123,000,0002,800,000,0001394-07-18
56922تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش975,300,000514,100,0001394-07-14
56619تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1185,800,000690,000,0001394-07-11
56011تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1075,700,000610,000,0001394-07-05
55066تهرانسوهانکآپارتمانفروش1506,500,000975,000,0001394-06-25
54777تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1185,500,000649,000,0001394-06-22
54264تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1237,723,000950,000,0001394-06-17
54272تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001394-06-17
54273تهرانسوهانکآپارتمانفروش1255,800,000725,000,0001394-06-17
53918تهرانسوهانکآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001394-06-16
53424تهرانسوهانکآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-06-11
53425تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-06-11
53022تهرانسوهانککلنگیفروش1607,380,0001,800,000,0001394-06-08
52041تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1184,900,000578,200,0001394-05-31
52042تهرانسوهانکآپارتمانفروش1055,000,000525,000,0001394-05-31
51212تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,800,000551,000,0001394-05-18
51213تهرانسوهانکآپارتمانفروش1287,500,000960,000,0001394-05-18
50502تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-05-17
50485تهرانسوهانکآپارتمانفروش1466,500,000949,000,0001394-05-13
50487تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1547,800,0001,201,200,0001394-05-13
50108تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-05-11
49580تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1158,000,000920,000,0001394-05-06
49581تهرانسوهانکآپارتمانفروش1426,500,000923,000,0001394-05-06
Page top