املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85749تهرانسوهانکآپارتمانفروش936,000,000558,000,0001395/07/03
85316تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/06/28
85013تهرانشهرک صدفآپارتمانفروش1056,665,00070,000,0001395/06/24
85012تهرانسوهانکآپارتمانفروش1467,500,0001,095,000,0001395/06/24
84721تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,300,000630,000,0001395/06/20
84601تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001395/06/17
84602تهرانسوهانکآپارتمانفروش1575,415,000850,000,0001395/06/17
84352تهرانسوهانکآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001395/06/16
84351تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1575,414,000850,000,0001395/06/16
83898تهرانسوهانکآپارتمانفروش1095,300,000577,700,0001395/06/13
83897تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1436,433,000920,000,0001395/06/13
83811تهراناراجآپارتمانفروش1746,500,0001,131,000,0001395/06/11
83810تهرانسوهانکآپارتمانفروش1095,300,000577,700,0001395/06/11
83809تهرانشهرک محلاتیآپارتمانفروش1436,433,000920,000,0001395/06/11
83275تهرانسوهانکآپارتمانفروش2037,300,0001,481,900,0001395-06-07
82360تهرانسوهانکزمینفروش1651,000,0001395-05-27
82322تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1004,200,000420,000,0001395-05-27
82321تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1184,300,000507,400,0001395-05-27
82017تهرانسوهانکآپارتمانفروش1507,300,0001,095,000,0001395-05-25
81641تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001395-05-21
80632تهرانسوهانکآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001395-05-13
80608تهرانسوهانکآپارتمانفروش875,500,000478,500,0001395-05-13
80607تهرانسوهانکآپارتمانفروش724,513,000325,000,0001395-05-13
80283تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1105,000,000550,000,0001395-05-10
80273تهرانسوهانکآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395-05-10
79997تهرانسوهانکآپارتمانفروش1166,000,000696,000,0001395-05-05
79767تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,000,000685,000,0001395-05-03
79757تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,000,000624,000,0001395-05-03
79651تهرانسوهانکآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001395-04-30
79340تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1337,700,0001,024,000,0001395-04-29
Page top