املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94763تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/10/07
94534تهرانسوهانکآپارتمانفروش965,156,000495,000,0001395/10/06
94533تهرانسوهانکآپارتمانفروش2037,300,0001,481,900,0001395/10/06
94532تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1205,500,000660,000,0001395/10/06
94439تهرانسوهانکآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001395/10/05
93895تهرانسوهانکآپارتمانفروش1657,200,0001,188,000,0001395/09/30
93706تهرانسوهانکآپارتمانفروش965,156,000495,000,0001395/09/28
93554تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1405,900,000826,000,0001395/09/24
93013تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن104120,000,0001395/09/18
92123تهرانسوهانکآپارتمانفروش1405,900,000826,000,0001395/09/13
91920تهرانسوهانکآپارتمانفروش1466,850,0001,000,000,0001395/09/09
91524تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1055,700,000600,000,0001395/09/03
91522تهرانمینی سیتیمستغلاتفروش18012,500,0002,000,000,0001395/09/03
91465تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00020,000,0001395/09/02
90870تهرانسوهانکآپارتمانفروش1138,000,000904,000,0001395/08/26
90869تهرانسوهانکآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/08/26
90867تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,800,000870,000,0001395/08/26
90868تهرانسوهانکآپارتمانفروش150890,000,0001395/08/25
90509تهرانسوهانکآپارتمانفروش1138,000,000904,000,0001395/08/24
90508تهرانسوهانکآپارتمانفروش1257,500,000937,500,0001395/08/24
90507تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,934,000890,000,0001395/08/24
90235تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001395/08/22
89883تهرانسوهانکآپارتمانفروش1185,200,000613,600,0001395/08/19
89882تهرانسوهانکآپارتمانفروش1027,600,000775,200,0001395/08/19
89881تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/08/19
88816تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24322,000,0001395/08/08
88646تهرانشهرک سهندآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00020,000,0001395/08/05
88516تهرانشهید ازگلیآپارتمانفروش1075,500,000588,500,0001395/08/05
87345تهرانشهرک قائمآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001395/07/25
86122تهرانسوهانکآپارتمانپیش فروش1607,500,0001395/07/06
Page top