املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86478تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش7010,500,000735,000,0001395/07/11
85801تهرانزعفرانیهکلنگیفروش21030,000,00096,000,000,0001395/07/04
85583تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/06/31
85582تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18511,500,0002,127,500,0001395/06/31
85260تهرانزعفرانیهکلنگیفروش73023,000,00014,950,000,0001395/06/27
85259تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001395/06/27
85262تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395/06/27
85261تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20514,000,0002,870,000,0001395/06/27
84739تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش3,08027,000,00086,500,000,0001395/06/20
84329تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/16
84328تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش15523,000,0003,365,000,0001395/06/16
83788تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/11
83787تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15015,200,0001395/06/11
83786تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش7611,185,000850,000,0001395/06/11
83651تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1908,800,0001,672,000,0001395/06/10
83650تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش15015,200,0001395/06/10
80478تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395-06-06
83234تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17520,000,0003,500,000,0001395-06-06
83230تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش36015,500,0005,580,000,0001395-06-06
83224تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2403,200,000,0001395-06-06
82874تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش3,30014,000,0001,960,000,0001395-06-02
82870تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24324,000,0005,832,000,0001395-06-02
82869تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001395-06-02
81832تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش939,000,000837,000,0001395-05-23
81829تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش28210,500,0002,961,000,0001395-05-23
81819تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش21413,000,0002,782,000,0001395-05-23
81513تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18710,000,0001,870,000,0001395-05-20
81236تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18022,222,0004,000,000,0001395-05-18
81230تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11315,000,0001,695,000,0001395-05-18
81212تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش181کارشناسیکارشناسی1395-05-18
Page top