املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88627تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/08/05
88626تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1008,000,00050,000,0001395/08/05
88439تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2406,000,000100,000,0001395/08/04
88438تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1267,500,00090,000,0001395/08/04
88386تهرانزعفرانیهکلنگیفروش3606,000,000,0001395/08/04
88285تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1977,000,000100,000,0001395/08/03
88283تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1106,000,00070,000,0001395/08/03
88282تهرانثاراللهآپارتمانرهن و اجاره28013,000,000150,000,0001395/08/03
88145تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره544,000,00040,000,0001395/08/02
88144تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره21512,000,000100,000,0001395/08/02
87968تهرانزعفرانیهآپارتماناجاره20014,000,0001395/08/01
87967تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1977,000,000100,000,0001395/08/01
87966تهرانزعفرانیهمغازهرهن2408,000,000,0001395/08/01
87901تهرانزغفرانیهآپارتمانفروش25417,000,0004,318,000,0001395/08/01
87900تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27113,000,0003,523,000,0001395/08/01
87721تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1406,000,00050,000,0001395/07/27
87526تهرانمقدس اردبیلیمستغلاتفروش1,27532,000,00038,400,000,0001395/07/26
87529تهرانزعفرانیهویلافروش6020,000,0001,200,000,0001395/07/26
87525تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12912,000,0001,548,000,0001395/07/26
87528تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18021,000,0001395/07/26
87524تهرانزعغرانیهمستغلاتفروش19017,000,0001395/07/26
87527تهرانثاراللهآپارتمانفروش20016,000,0003,520,000,0001395/07/26
87293تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001395/07/24
87292تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش7014,000,000980,000,0001395/07/24
87108تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره45012,000,000300,000,0001395/07/18
87005تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11215,000,0001,680,000,0001395/07/17
87007تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش30018,000,0005,400,000,0001395/07/17
87006تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش6517,500,0001,137,500,0001395/07/17
86480تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1377,500,0001,027,500,0001395/07/11
86479تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001395/07/11
Page top