املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92120تهرانزعفرانیهکلنگیفروش2,05051,036,00032,000,000,0001395/09/13
92121تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش36515,000,0001395/09/13
92014تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره19012,000,000100,000,0001395/09/11
92015تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000200,000,0001395/09/11
91991تهرانزعفرانیهکلنگیفروش50025,000,00010,000,000,0001395/09/11
91974تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1042,000,000170,000,0001395/09/09
91921تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش28514,000,0001395/09/09
91922تهرانثاراللهآپارتمانفروش4512,000,0001395/09/09
91858تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره50500,000200,000,0001395/09/07
91801تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره1306,500,00040,000,0001395/09/07
91727تهرانزعفرانیهکلنگیفروش43735,000,00012,635,000,0001395/09/06
91726تهرانثاراللهآپارتمانفروش45012,000,0001395/09/06
91725تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001395/09/06
91536تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش23315,000,0003,495,000,0001395/09/03
91528تهرانزعفرانیهکلنگیفروش21030,000,00096,000,000,0001395/09/03
91534تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12415,900,0001395/09/03
91532تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش15016,300,0002,445,000,0001395/09/03
91530تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش30512,000,0003,660,000,0001395/09/03
91525تهرانزعفرانیهکلنگیفروش24025,000,0006,000,000,0001395/09/03
91469تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2205,500,000200,000,0001395/09/02
91468تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره25512,000,000200,000,0001395/09/02
91225تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/09/01
91224تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره1208,000,000200,000,0001395/09/01
91112تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1517,500,0001,132,500,0001395/08/29
91110تهرانزعفرانیهکلنگیفروش14020,000,0001,740,000,0001395/08/29
Page top