املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
18904تهرانولیعصرآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001393-06-30
18806تهرانزعفرانیهاداریفروش13521,000,0002,835,000,0001393-06-29
18807تهرانزعفرانیه _ آصفآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001393-06-29
18471تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001393-06-27
18472تهرانرعفرانیهآپارتمانفروش15015,800,0002,370,000,0001393-06-27
18473تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393-06-27
18498تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17510,500,0001,837,500,0001393-06-27
18505تهرانزعفرانیهاداریفروش15018,000,0001393-06-27
18268تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-06-26
17564تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش11019,000,0002,090,000,0001393-06-22
17581تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش9017,500,0001,575,000,0001393-06-22
16076تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393-06-12
Page top