املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
94287تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن388775,000,0001395/10/02
94131تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش29915,050,0004,500,000,0001395/10/01
94130تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش11315,000,0001,695,000,0001395/10/01
94129تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27713,500,0003,739,500,0001395/10/01
94016تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1468,000,000100,000,0001395/09/30
93894تهرانزعفرانیهکلنگیفروش8720,000,0001395/09/30
93892تهرانکلنگیفروش38700,000,0001395/09/30
93893تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12020,000,0001395/09/30
93946تهرانزعفرانیهکلنگیفروش45032,000,0001395/09/29
93761تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/09/28
93760تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1204,500,00050,000,0001395/09/28
93704تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1079,000,000963,000,0001395/09/28
93705تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش36016,000,0001395/09/28
93685تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش50700,000,0001395/09/26
93662تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00020,000,0001395/09/25
93624تهرانزعفرانیهمغازهرهن و اجاره105,000,00050,000,0001395/09/24
93553تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش22024,800,0001395/09/24
93552تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001395/09/24
93551تهران مقدس اردبیلیآپارتمانفروش10018,000,0001,800,000,0001395/09/24
93550تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش29913,800,0001395/09/24
93476تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره25100,00050,000,0001395/09/23
93475تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/09/23
93474تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1007,000,00050,000,0001395/09/23
93473تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره802,000,00020,000,0001395/09/23
93472تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1807,500,000100,000,0001395/09/23
Page top