املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
55738تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394-07-01
55739تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001394-07-01
55877تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-07-01
55878تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش6113,500,000823,500,0001394-07-01
55416تهرانزعفرانیهکلنگیفروش21030,000,00096,000,000,0001394-06-28
55417تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1539,500,0001,453,500,0001394-06-28
55418تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-06-28
55215تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش98434,000,0001394-06-26
55216تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18713,500,0002,524,500,0001394-06-26
54561تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001394-06-21
54265تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24528,000,0006,860,000,0001394-06-17
54266تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش10310,000,0001,030,000,0001394-06-17
54267تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-06-17
53763تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش24022,500,0002,700,000,0001394-06-14
53449تهرانزعفرانیهکلنگیفروش16824,000,0004,032,000,0001394-06-11
53450تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش12415,800,0001394-06-11
52994تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش2,95040,000,00060,600,000,0001394-06-08
53026تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش68030,000,00020,400,000,0001394-06-08
53027تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش21014,000,0002,940,000,0001394-06-08
52502تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش1458,275,0001,200,000,0001394-06-03
52508تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش27014,000,0003,780,000,0001394-06-03
52509تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش20324,630,0005,000,000,0001394-06-03
52060تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش22010,000,0002,200,000,0001394-05-31
52061تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25814,500,0001394-05-31
51744تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19320,000,0003,860,000,0001394-05-24
Page top