املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
66717تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001394-11-03
66724تهرانزعفرانیهکلنگیفروش29527,000,00050,490,000,0001394-11-03
66750تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17025,000,0004,250,000,0001394-11-03
66758تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش13310,000,0001,330,000,0001394-11-03
66662تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-11-01
66665تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش24021,000,0005,040,000,0001394-11-01
66684تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394-11-01
66479تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش20020,000,0004,000,000,0001394-10-27
66099تهرانزعفرانیهکلنگیفروش64040,000,00013,080,000,0001394-10-23
66116تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش15715,000,0002,355,000,0001394-10-23
66121تهرانمقدس اردبیلیکلنگیفروش1,70051,000,00023,715,000,0001394-10-23
65765تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش23315,000,0003,495,000,0001394-10-20
65766تهرانزعفرانیه - پسیانکلنگیفروش69026,000,00013,000,000,0001394-10-20
65227تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش18113,000,0002,353,000,0001394-10-14
64994تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش50017,000,0001394-10-12
65005تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش41026,000,0001,066,000,0001394-10-12
64735تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001394-10-09
64557تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش1,76028,409,00050,000,000,0001394-10-07
64560تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش26814,000,0003,752,000,0001394-10-07
64562تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20015,000,0003,000,000,0001394-10-07
64570تهرانزعفرانیه - آصفکلنگیفروش2,05055,821,00035,000,000,0001394-10-07
64458تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش21722,000,0004,774,000,0001394-10-06
64468تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش25115,000,0003,765,000,0001394-10-06
64099تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش17216,000,0002,752,000,0001394-10-02
64096تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش33020,000,0006,600,000,0001394-10-02
Page top