املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک زعفرانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71422تهرانزعفرانیه مستغلاتفروش1,34415,000,0001395-01-15
71299تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانپیش فروش12716,000,0001395-01-14
71323تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش28012,500,0003,500,000,0001395-01-14
71204تهرانزعفرانیه آپارتمانفروش22015,000,0003,300,000,0001394-12-24
71205تهرانزعفرانیه زمینفروش1,42740,000,00057,080,000,0001394-12-24
71046تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش21016,500,0003,465,000,0001394-12-20
71074تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانپیش فروش35022,000,0007,700,000,0001394-12-20
70846تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش15018,000,0002,700,000,0001394-12-17
70862تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش25014,000,0003,500,000,0001394-12-17
70873تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش35022,000,0007,700,000,0001394-12-17
70721تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش23015,000,0001394-12-15
70407تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش24015,000,0003,600,000,0001394-12-11
70419تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20110,500,0002,110,500,0001394-12-11
70429تهرانزعفرانیهکلنگیفروش1,57050,000,0001394-12-11
70177تهرانزعفرانیه - آصفمستغلاتفروش2,31025,000,0001394-12-09
70190تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش25115,000,0003,765,000,0001394-12-09
70202تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش18055,000,0001394-12-09
70208تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش19016,000,0003,040,000,0001394-12-09
69949تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش30014,000,0001394-12-05
69962تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش25512,000,0001394-12-05
69973تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001394-12-05
69815تهرانزعفرانیهآپارتمانفروش16014,500,0001394-12-04
69826تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش16812,500,0002,100,000,0001394-12-04
69831تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانفروش168کارشناسیکارشناسی1394-12-04
69691تهرانزعفرانیه - پسیانآپارتمانفروش22511,000,0001394-12-03
Page top