املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دزاشیب - جوزستان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
22165تهراندزآشیبآپارتمانفروش14710,000,0001,470,000,0001393-07-27
22188تهراندزآشیبآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001393-07-27
22217تهراندزآشیبمغازهفروش3233,000,0001,056,000,0001393-07-27
21672تهراندزآشیبآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21673تهراندزآشیبآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-07-22
21331تهراندزآشیبمستغلاتفروش21015,500,0001393-07-19
21339تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-07-19
21397تهرانشریعتی - دزآشیبمستغلاتفروش1,00020,000,0001393-07-19
21055تهراندزآشیبآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-07-16
21056تهراندزآشیبآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393-07-16
21057تهراندزآشیبآپارتمانفروش918,700,000791,700,0001393-07-16
20792تهراندزآشیبمستغلاتفروش26014,000,0001393-07-14
20793تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-07-14
20917تهراندزآشیبآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393-07-14
20652تهراندزآشیباداریفروش112کارشناسیکارشناسی1393-07-10
19912تهرانمقدس اردبیلیاداریفروش15016,000,0002,400,000,0001393-07-06
19973تهراندزآشیبآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001393-07-06
19974تهراندزآشیبآپارتمانفروش949,000,000846,000,0001393-07-06
19975تهراندزآشیبآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001393-07-06
19631تهراندزآشیبآپارتمانفروش11910,000,0001,190,000,0001393-07-03
18508تهراندزاشیبآپارتمانفروش358,570,000300,000,0001393-06-27
15792تهرانشریعتی - پل رومیمغازهفروش6045,000,0002,700,000,0001393-06-10
13331تهراندزاشیبزمینفروش5,80014,655,00058,000,000,0001392-10-30
Page top