املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دزاشیب - جوزستان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40728تهراندزآشیبآپارتمانفروش789,500,000741,000,0001394-02-13
40538تهراندزآشیبآپارتمانفروش172189,200,0001,892,000,0001394-02-09
40539تهراندزآشیبآپارتمانفروش1638,000,0001,304,000,0001394-02-09
40540تهراندزآشیبآپارتمانفروش1238,500,0001,045,500,0001394-02-09
40356تهراندزآشیبآپارتمانفروش989,000,000882,000,0001394-02-08
40357تهراندزآشیبآپارتمانفروش9510,500,000997,500,0001394-02-08
39883تهراندزآشیبمستغلاتفروش36020,000,00021,400,000,0001394-01-31
39884تهراندزآشیبآپارتمانفروش1157,500,000862,500,0001394-01-31
39436تهراندزآشیبکلنگیفروش16613,855,0001394-01-26
39437تهراندزآشیبآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001394-01-26
39438تهراندزآشیبکلنگیفروش17013,000,0001394-01-26
39439تهراندزآشیبمستغلاتفروش37815,000,0003,600,000,0001394-01-26
38829تهراندزآشیبآپارتمانفروش788,200,000639,600,0001394-01-20
38828تهراندزآشیبآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394-01-20
38623تهراندزآشیباداریفروش4311,627,000500,000,0001394-01-18
38622تهراندزآشیبآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-01-18
38483تهراندزآشیبآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1394-01-17
38357تهراندزآشیباداریفروش11512,000,0001,380,000,0001394-01-16
38294تهراندزآشیبآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001394-01-15
25287تهراندزآشیبکلنگیفروش40030,000,000120,000,000,0001393-08-24
25326تهراندزآشیبآپارتمانفروش1289,000,0001,152,000,0001393-08-24
25338تهراندزآشیبآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-08-24
24653تهراندزآشیبآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001393-08-19
24226تهراندزآشیبآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001393-08-17
23693تهراندزآشیبکلنگیفروش655کارشناسیکارشناسی1393-08-10
23717تهراندزآشیبآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393-08-10
23725تهراندزآشیبآپارتمانفروش1015,700,000575,700,0001393-08-10
23731تهراندزآشیبآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-08-10
22163تهراندزآشیبآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393-07-27
22164تهراندزآشیبآپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001393-07-27
Page top