املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دزاشیب - جوزستان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
49253تهراندزآشیبآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001394-05-03
48601تهراندزآشیبآپارتمانفروش1109,500,0001,045,000,0001394-04-25
48598تهراندزآشیبکلنگیفروش17525,700,0005,000,000,0001394-04-25
48599تهراندزآشیبآپارتمانفروش1929,500,0001,824,000,0001394-04-25
48602تهراندزآشیبآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-04-25
48277تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,600,000864,000,0001394-04-22
48276تهراندزآشیبآپارتمانفروش1507,800,0001,170,000,0001394-04-22
47237تهراندزآشیبکلنگیفروش1,00014,000,0007,000,000,0001394-04-10
47051تهراندزآشیبکلنگیفروش50014,000,0001394-04-08
47052تهراندزآشیبآپارتمانفروش1736,500,0001,124,500,0001394-04-08
47053تهراندزآشیبآپارتمانفروش1387,500,0001,035,000,0001394-04-08
44031تهراندزآشیبآپارتمانفروش1479,900,0001394-03-12
44032تهراندزآشیبآپارتمانفروش1307,300,000949,000,0001394-03-12
43809تهراندزآشیبآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001394-03-09
43810تهراندزآشیبآپارتمانفروش1266,000,000756,000,0001394-03-09
43554تهراندزآشیبمستغلاتفروش25215,000,0001394-03-06
43556تهراندزآشیبآپارتمانفروش1407,500,0001,050,000,0001394-03-06
43558تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,900,000891,000,0001394-03-06
42798تهراندزآشیبکلنگیفروش1,07018,000,0001394-03-02
42799تهراندزآشیبآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394-03-02
42241تهراندزآشیبآپارتمانفروش1378,000,0001,096,000,0001394-02-28
41827تهراندزآشیبآپارتمانفروش1949,500,0001,843,000,0001394-02-23
41841تهراندزآشیبآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001394-02-23
41430تهراندزآشیبآپارتمانفروش12615,000,0001,890,000,0001394-02-20
41431تهراندزآشیبآپارتمانفروش1508,000,0001,200,000,0001394-02-20
41167تهراندزآشیبآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001394-02-19
41168تهراندزآشیبآپارتمانفروش726,300,000453,600,0001394-02-19
41169تهراندزآشیبآپارتمانفروش816,800,000550,800,0001394-02-19
41170تهراندزآشیبآپارتمانفروش1208,500,0001,020,000,0001394-02-19
40727تهراندزآشیبآپارتمانفروش14011,500,0001,610,000,0001394-02-13
Page top