املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دزاشیب - جوزستان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95559تهراندزاشیب، اندرزگوکلنگیفروش17015,000,0001,755,000,0001396/01/22
95111تهراندزآشیبآپارتمانفروش18011,500,0002,070,000,0001395/10/09
95004تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1453,000,000150,000,0001395/10/08
93692تهراندزآشیبکلنگیفروش26013,500,0001395/09/26
90444تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1503,300,00060,000,0001395/08/23
90175تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1345,000,000100,000,0001395/08/20
89808تهراندزآشیبمغازهرهن و اجاره2810,000,00070,000,0001395/08/18
89596تهراندزآشیبمغازهرهن و اجاره7525,000,000200,000,0001395/08/16
89337تهراندآشیبمغازهرهن و اجاره16035,000,000500,000,0001395/08/12
89039تهراندز آشیبآپارتمانرهن و اجاره100800,000140,000,0001395/08/10
89038تهراندزآشیبمغازهرهن و اجاره2810,000,00070,000,0001395/08/10
88637تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1513,500,000150,000,0001395/08/05
87980تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1504,800,00050,000,0001395/08/01
86490تهراندزآشیبآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001395/07/11
86489تهراندزآشیبآپارتمانفروش14210,000,000142,000,0001395/07/11
75645تهراندزآشیبآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001395-03-16
75206تهراندزآشیبآپارتمانفروش1537,100,0001,086,300,0001395-03-10
75223تهراندزآشیبآپارتمانفروش706,428,000450,000,0001395-03-10
74132تهراندز آشیبآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001395-02-13
74137تهراندزآشیبآپارتمانفروش1219,200,0001,113,200,0001395-02-13
73915تهراندزآشیبآپارتمانفروش18410,000,0001,840,000,0001395-02-11
73429تهراندز آشیبآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395-02-06
73118تهراندزآشیبآپارتمانفروش1537,100,0001,086,300,0001395-02-04
73138تهراندزآشیبویلافروش4201,200,000,0001395-02-04
73010تهراندزآشیبآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395-02-01
72721تهراندز آشیبآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001395-01-30
67633تهراندزآشیبآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001394-11-11
61127تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001394-08-28
50474تهراندزآشیبآپارتمانفروش1537,600,0001,162,800,0001394-05-12
50098تهراندزآشیبآپارتمانفروش7610,000,000760,000,0001394-05-10
Page top