املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دزاشیب - جوزستان

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38622تهراندزآشیبآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-01-18
38483تهراندزآشیبآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1394-01-17
38357تهراندزآشیباداریفروش11512,000,0001,380,000,0001394-01-16
38294تهراندزآشیبآپارتمانفروش1266,200,000781,200,0001394-01-15
25287تهراندزآشیبکلنگیفروش40030,000,000120,000,000,0001393-08-24
25326تهراندزآشیبآپارتمانفروش1289,000,0001,152,000,0001393-08-24
25338تهراندزآشیبآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393-08-24
24653تهراندزآشیبآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001393-08-19
24226تهراندزآشیبآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001393-08-17
23693تهراندزآشیبکلنگیفروش655کارشناسیکارشناسی1393-08-10
23717تهراندزآشیبآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393-08-10
23725تهراندزآشیبآپارتمانفروش1015,700,000575,700,0001393-08-10
23731تهراندزآشیبآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393-08-10
22163تهراندزآشیبآپارتمانفروش946,500,000611,000,0001393-07-27
22164تهراندزآشیبآپارتمانفروش1319,000,0001,179,000,0001393-07-27
22165تهراندزآشیبآپارتمانفروش14710,000,0001,470,000,0001393-07-27
22188تهراندزآشیبآپارتمانفروش1327,000,000924,000,0001393-07-27
22217تهراندزآشیبمغازهفروش3233,000,0001,056,000,0001393-07-27
21672تهراندزآشیبآپارتمانفروش70کارشناسیکارشناسی1393-07-22
21673تهراندزآشیبآپارتمانفروش788,500,000663,000,0001393-07-22
21331تهراندزآشیبمستغلاتفروش21015,500,0001393-07-19
21339تهراندزآشیبآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393-07-19
21397تهرانشریعتی - دزآشیبمستغلاتفروش1,00020,000,0001393-07-19
21055تهراندزآشیبآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-07-16
21056تهراندزآشیبآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393-07-16
Page top