املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
44015تهراندارآبادکلنگیفروش13012,692,0001,650,000,0001394-03-11
43870تهراندارآبادآپارتمانفروش938,800,000818,400,0001394-03-10
43804تهراندارآبادکلنگیفروش13012,000,0001,560,000,0001394-03-09
43805تهراندارآبادآپارتمانفروش806,000,000480,000,0001394-03-09
43539تهراندارآبادآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001394-03-06
43540تهراندارآبادآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001394-03-06
43541تهراندارآبادآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001394-03-06
43181تهراندارآبادآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-03-04
42795تهراندارآبادآپارتمانفروش1708,500,0001,445,000,0001394-03-02
42796تهراندارآبادآپارتمانفروش807,300,000584,000,0001394-03-02
42249تهراندارآبادآپارتمانفروش817,500,000607,500,0001394-02-28
41833تهراندارآبادآپارتمانفروش887,500,000660,000,0001394-02-23
41839تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000540,000,0001394-02-23
41423تهراندارآبادآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-02-20
41424تهراندارآبادآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-02-20
41425تهراندارآبادآپارتمانفروش947,000,000658,000,0001394-02-20
41426تهراندارآبادآپارتمانفروش597,000,000413,000,0001394-02-20
41171تهراندارآبادآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001394-02-19
41172تهراندارآبادآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394-02-19
41188تهراندارآبادآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394-02-19
41197تهراندارآبادآپارتمانفروش1556,100,000945,500,0001394-02-19
40949تهراندارآبادآپارتمانفروش1306,200,000806,000,0001394-02-15
40717تهراندارآبادآپارتمانفروش656,200,000403,000,0001394-02-13
40718تهراندارآبادآپارتمانفروش625,000,000310,000,0001394-02-13
40719تهراندارآبادآپارتمانفروش729,000,000648,000,0001394-02-13
40526تهراندارآبادآپارتمانفروش657,000,000455,000,0001394-02-09
40527تهراندارآبادآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001394-02-09
40350تهراندارآبادآپارتمانفروش655,650,000370,000,0001394-02-08
40351تهراندارآبادآپارتمانفروش686,200,000422,000,0001394-02-08
40352تهراندارآبادآپارتمانفروش846,000,000504,000,0001394-02-08
Page top