املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دارآباد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92840تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1273,500,00050,000,0001395/09/17
92395تهراندارآبادآپارتمانفروش836,024,000500,000,0001395/09/15
92393تهرانپورابتهاج آپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001395/09/15
92394تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/09/15
91975تهران پورابتهاج آپارتمانرهن و اجاره1053,000,000100,000,0001395/09/09
91924تهراندارآبادآپارتمانفروش836,025,000500,000,0001395/09/09
91923تهراندارآبادآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001395/09/09
91669تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1302,600,000100,000,0001395/09/03
91538تهراندارآبادآپارتمانفروش937,200,000669,600,0001395/09/03
91227تهراندارآباداداریرهن و اجاره1034,500,00030,000,0001395/09/01
91109تهراندارآبادآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001395/08/29
91108تهراندارآبادآپارتمانفروش937,200,000669,600,0001395/08/29
91011تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1302,200,000100,000,0001395/08/27
90949تهراندارآبادآپارتمانرهن143250,000,0001395/08/26
90815تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,800,000100,000,0001395/08/25
90747تهراندارآبادآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001395/08/25
90623تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره75700,00050,000,0001395/08/24
90420تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1373,000,00050,000,0001395/08/23
90350تهراندارآبادآپارتمانفروش716,500,000461,500,0001395/08/23
90349تهراندارآبادآپارتمانفروش1257,500,0001,027,500,0001395/08/23
90208تهراندارآبادآپارتمانفروش776,900,000531,300,0001395/08/22
90207تهراندارآبادمستغلاتفروش1604,700,000,0001395/08/22
90176تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1202,400,00040,000,0001395/08/20
89703تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1434,000,000100,000,0001395/08/17
89570تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00050,000,0001395/08/16
Page top