املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک تجریش

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
93471تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/09/23
93470تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره190کارشناسیکارشناسی1395/09/23
93378تهرانپل رومیاداریرهن85200,000,0001395/09/22
88151تهرانتجریشاداریرهن و اجاره906,000,00060,000,0001395/09/21
90170تهرانفنا خسرو آپارتمانرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/09/21
93116تهرانتجریشکلنگیفروش33525,000,0001395/09/21
93115تهرانتجریشآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001395/09/21
93017تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره168,500,00065,000,0001395/09/18
89965تهرانفنا خسروآپارتمانرهن و اجاره2204,000,000100,000,0001395/09/18
92636تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1527,000,000100,000,0001395/09/16
92472تهرانتجریش آپارتمانرهن و اجاره652,800,00025,000,0001395/09/15
92392تهرانتجریشآپارتمانفروش1457,000,0001,015,000,0001395/09/15
92391تهرانجعفرآبادآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001395/09/15
92390تهرانتجریشآپارتمانفروش1307,307,000950,000,0001395/09/15
88868تهرانتجریش مغازهرهن و اجاره12412,000,000130,000,0001395/09/11
92017تهرانتجریشاداریرهن و اجاره655,500,00050,000,0001395/09/11
91798تهرانتجریشاداریرهن و اجاره682,000,00030,000,0001395/09/07
91621تهرانتجریشاداریرهن و اجاره1103,500,00040,000,0001395/09/03
91548تهرانتجریشآپارتمانفروش2207,500,0001,650,000,0001395/09/03
91228تهرانبازارچه تجریشمغازهرهن و اجاره116,000,00060,000,0001395/09/01
91159تهرانتجریشکلنگیفروش1831,590,000,0001395/08/29
90636تهرانتجریشمغازهرهن1321,500,000,0001395/08/24
90435تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/08/23
90202تهرانتجریشآپارتمانفروش1128,500,000952,000,0001395/08/22
90201تهرانتجریشآپارتمانفروش450کارشناسیکارشناسی1395/08/22
Page top